Representantforslag om tiltak for å få ned klimagassutslippene

Dokument 8:44 S (2019-2020), Innst. 375 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 09.06.2020 Innst. 375 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om tiltak for å få ned klimagassutslippene. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.06.2020

   Debattert i Stortinget 15.06.2020
   Votert i Stortinget 16.06.2020