Representantforslag om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner og forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge

Dokument 8:29 S (2019-2020), Innst. 193 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 12.03.2020 Innst. 193 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sv om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner og forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.03.2020

   Debattert i Stortinget 05.05.2020
   Votert i Stortinget 05.05.2020