Representantforslag om internasjonal avtale om reduksjon av oljeproduksjon

Dokument 8:26 S (2019-2020), Innst. 192 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 12.03.2020 Innst. 192 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om internasjonal avtale om reduksjon av oljeproduksjon. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.03.2020

   Debattert i Stortinget 23.04.2020
   Votert i Stortinget 23.04.2020