Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 24 S (2019-2020), kap. 490, 491 og 3490, Innst. 136 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 10.12.2019 Innst. 136 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har i dag vedtatt endringer i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet, jf. Prop. 24 S (2019–2020), kap. 490, 491 og 3490.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 17.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019