Representantforslag om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser

Dokument 8:8 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Heidi Greni, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Per Olaf Lundteigen, Åslaug Sem-Jacobsen Saka er til behandling i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling forelegges for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang