Redegjørelse av justis- og innvandringsministeren om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet

Status: Utgreiinga er til behandling i komiteen.

Saka er til behandling i justiskomiteen

Saksgang