Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver

Prop. 2 L (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang