Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018

Dokument 1 (2019-2020)

Status: Stortinget har fått eit dokument til behandling.

Dokument frå Riksrevisjonen

Saksgang