Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet

Prop. 26 S (2019-2020), Innst. 97 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 05.12.2019 Innst. 97 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet, Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.2019

   Debattert i Stortinget 17.12.2019
   Votert i Stortinget 19.12.2019