Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Meld. St. 6 (2019-2020)

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Kunnskapsdepartementet Saka er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen

Saksgang