Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 25 S (2019-2020), unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292, Innst. 105 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 10.12.2019 Innst. 105 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2019 under Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (kap. 926), jf. Prop. 20 S (2019-2020) og Prop. 25 S (2019-2020).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 16.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019