Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kultur- og likestillingsdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 03.12.2019 Innst. 94 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet. Blant annet er bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg redusert med 16, 4 mill. kroner på grunnlag av avsluttet søknadsbehandling, mens bevilgningen til gaveforsterkningsordningen er økt med 10 mill. kroner for å imøtekomme innkomne søknader etter tildelingen i august..

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2019

   Debattert i Stortinget 10.12.2019
   Votert i Stortinget 10.12.2019