Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen

Meld. St. 5 (2019-2020)

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang