Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Innst. 19 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Tilråding levert 04.10.2019 Innst. 19 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 04.10.2019