Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 13 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 04.12.2019 Innst. 13 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Transport- og kommunikasjonskomiteen har behandlet regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, på kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. På KMDs budsjett behandler komiteen kapitlene om IKT-politikken og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det ble vedtatt en netto ramme på 72 mrd. kroner. Inntektene på rammen er på om lag 3,1 mrd kroner, og utgiftene er på om lag 75,2 mrd. kroner. Forslaget fra regjeringen ble vedtatt med stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. De øvrige partiene stemte mot forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2019

   Debattert i Stortinget 11.12.2019
   Votert i Stortinget 11.12.2019