Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 28.11.2019 Innst. 9 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet bevilgninger på kapitler og poster fordelt til energi-og miljøkomiteen i statsbudsjettet 2020 (Prop. 1 S (2019-2020). Stortingets flertall, bestående av representantene fra Høyre, FrP, V og KrF, har under rammeområde 12 Olje- og energidepartementet bevilget kr. - 81 350 422 000 og under rammeområde 13 bevilget kr. 6 090 464 000.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.11.2019

   Debattert i Stortinget 04.12.2019
   Votert i Stortinget 04.12.2019