Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2020

Meld. St. 1 (2019-2020), Innst. 2 S (2019-2020)

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Finansdepartementet Saka er til behandling i finanskomiteen

Saksgang