Valg av nytt varamedlem til styret for Domstoladministrasjonen

Innst. 18 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Tilråding levert 03.10.2019 Innst. 18 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 03.10.2019

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 15.10.2019