Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2018-2019

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Saksgang