Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Opphevelse av omstillingslova

Prop. 136 L (2018-2019)

Status: Regjeringa har fremma eit lovforslag til Stortinget.

Lovforslag frå Nærings- og fiskeridepartementet

Saksgang