Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning sykehustilbudet i resten av landet

Dokument 8:186 S (2018-2019), Innst. 78 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Åslaug Sem-Jacobsen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 02.12.2019 Innst. 78 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fremmet av representanter fra Sp om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning av sykehustilbudet i resten av landet. A og regjeringsfraksjonen stemte imot,. Ingen av forslagene som ble fremmet i saken oppnådde flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2019

   Debattert i Stortinget 09.12.2019
   Votert i Stortinget 09.12.2019