Representantforslag om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke

Dokument 8:182 S (2018-2019), Innst. 57 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold, Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 20.11.2019 Innst. 57 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra Senterpartiet om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2019

   Debattert i Stortinget 28.11.2019
   Votert i Stortinget 28.11.2019