Representantforslag om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke

Dokument 8:182 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold, Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum Saka er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang