Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

Dokument 8:176 S (2018-2019), Innst. 91 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Une Bastholm Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse Tilråding levert 05.12.2019 Innst. 91 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.2019

   Debattert i Stortinget 06.02.2020
   Votert i Stortinget 06.02.2020