Representantforslag om arbeidsvilkår foran anbudsregimer

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Sheida Sangtarash, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 19.11.2019 Innst. 51 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om arbeidsvilkår foran anbudsregimer. Komiteens tilrådning, der representantforslaget "Vedtas ikke" ble fremmet av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.11.2019

   Debattert i Stortinget 26.11.2019
   Votert i Stortinget 26.11.2019