Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer

Innst. 420 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 06.06.2019 Innst. 420 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har fastsatt godtgjørelsen fra 1. mai 2019 for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer slik: Stortingsrepresentanter: kr. 987 997 pr. år Regjeringsmedlemmer: kr. 1 410 073 pr. år Statsminister: kr. 1 735 682 pr. år. Sosialistisk Venstreparti og Rødt foreslo andre beløp fastsatt som godtgjørelse. Dette ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2019

   Behandla i Stortinget: 20.06.2019