Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om at regjeringen må legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige

Dokument 8:165 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Karin Andersen, Mona Fagerås Saka er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang