Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Prop. 121 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang