Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Redegjørelse av landbruks- og matministeren om tilsynsvirksomhet i Mattilsynet

Innst. 413 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 14.06.2019 Innst. 413 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Landbruks- og matministerens redegjørelse 7. juni 2019 om Mattilsynets tilsynsvirksomhet og et representantforslag fra Geir Pollestad om ekstern gransking av Mattilsynet. Stortinget vedtok å be regjeringen iverksette en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor både grønn og blå sektor.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.06.2019

   Behandla i Stortinget: 19.06.2019