Representantforslag om å stoppe sentralisering av domstolene

Dokument 8:156 S (2018-2019), Innst. 71 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Åslaug Sem-Jacobsen Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 10.12.2019 Innst. 71 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 10.12.2019

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 28.01.2020