Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om å stoppe sentralisering av domstolene

Dokument 8:156 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Åslaug Sem-Jacobsen Saka er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang