Representantforslag om å innføre politisk streikerett for skoleelever

Dokument 8:153 S (2018-2019), Innst. 32 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Une Bastholm Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (MDG) Tilråding levert 05.11.2019 Innst. 32 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Miljøpartiet De Grønne om at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag til regelendringer slik at elevers fravær på grunn av deltagelse i politisk streik arrangert av elevråd, elevorganisasjoner og andre sivilsamfunnsorganisasjoner er å anse som gyldig fravær. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.11.2019

   Debattert i Stortinget 12.11.2019
   Votert i Stortinget 12.11.2019