Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

Dokument 8:151 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang