Representantforslag om å styrke dag- og nattogtilbudet i Norge og mellom Norge og Europa

Dokument 8:149 S (2018-2019), Innst. 407 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Une Bastholm Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (MDG) Tilråding levert 11.06.2019 Innst. 407 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å styrke dag- og nattogtilbudet i Norge og mellom Norge og Europa. Forslagsstiller Une Bastholm (MDG) fremmet 9 ulike delforslag , blant annet med forslag om etablering av nattogtilbud på konkrete strekninger. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2019

   Behandla i Stortinget: 19.06.2019