Representantforslag om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon

Dokument 8:145 S (2018-2019), Innst. 30 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Eirik Faret Sakariassen, Katrine Boel Gregussen, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 05.11.2019 Innst. 30 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon. Forslaget fikk ikke tilslutning i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.11.2019

   Debattert i Stortinget 19.11.2019
   Votert i Stortinget 19.11.2019