Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon

Dokument 8:145 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Audun Lysbakken, Eirik Faret Sakariassen, Katrine Boel Gregussen, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken Saka er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang