Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC)

Prop. 111 S (2018-2019), Innst. 56 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 20.11.2019 Innst. 56 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemming gitt samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC)

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2019

   Debattert i Stortinget 28.11.2019
   Votert i Stortinget 28.11.2019