Representantforslag om en offentlig utredning om straffesakskjeden

Dokument 8:141 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Marit Arnstad Saka er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang