Redegjørelse av kultur- og likestillingsministeren om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer

Status: Utgreiinga er halden, ventar på debatt om utgreiinga.
Saka er ferdigbehandla.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har diskutert kultur- og likestillingsministerens redegjørelse om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer. Et forslag fra Arbeiderpartiet om at Stortinget skulle be regjeringen sørge for kjønnsnøytrale titler i alle statens virksomheter og arbeidet med nye titler må skje i samarbeid med partene i arbeidslivet ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene