Representantforslag om ei offentleg evaluering av integrert strategisk leiing innan forsvarssektoren

Dokument 8:140 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Bengt Fasteraune, Liv Signe Navarsete, Willfred Nordlund Saka er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang