Representantforslag om en nasjonal opptrappingsplan for VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bengt Fasteraune, Geir Inge Lien, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 11.06.2019 Innst. 409 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om en nasjonal opptrappingsplan for VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid). Forslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2019

   Behandla i Stortinget: 19.06.2019