Representantforslag om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning

Dokument 8:133 S (2018-2019), Innst. 384 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Inge Lien, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 384 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om å avvikle helseforetaksmodellen. Forslagene innebar å be regjeringen utrede og fremme forslag om å la fylkene overta styringen av sykehusene og blant annet innføre folkevalgt styring, samt innføring av en ny modell for finansiering av sykehusene. Arbeiderpartiet og regjeringspartiene støttet ikke forslagene, som dermed ikke ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla i Stortinget: 18.06.2019