Representantforslag om gratis skolemat til alle

Dokument 8:124 S (2018-2019), Innst. 380 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Mona Fagerås, Sheida Sangtarash Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 06.06.2019 Innst. 380 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om at Stortinget skal be regjeringen om å legge frem en plan for gradvis innføring av et gratis skolemat i grunnskolen. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2019

   Behandla i Stortinget: 17.06.2019