Representantforslag om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø

Dokument 8:118 S (2018-2019), Innst. 38 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Une Bastholm Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (MDG) Tilråding levert 12.11.2019 Innst. 38 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et resentantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø. Forslaget fikk ikke flertall. Mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.11.2019

   Debattert i Stortinget 19.11.2019
   Votert i Stortinget 19.11.2019