Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Meld. St. 18 (2018-2019)

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er til behandling i næringskomiteen Utkast til innstilling forelegges for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang