Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2018

Dokument 5 (2018-2019), Innst. 345 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Ombudsmenn Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 03.06.2019 Innst. 345 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i 2018. Komiteen ga i innstillingen uttrykk for at den er tilfreds med Ombudsmannsnemdas arbeid. Saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.06.2019

   Behandla i Stortinget: 12.06.2019