Representantforslag om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

Dokument 8:105 S (2018-2019), Innst. 114 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 10.12.2019 Innst. 114 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Senterpartiet om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 16.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019