Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018

Dokument 17 (2018-2019), Innst. 352 S (2018-2019)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si innstilling. Ventar på behandling i Stortinget.

Dokument frå Delegasjonar Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 03.06.2019 Innst. 352 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 03.06.2019

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 17.10.2019