Representantforslag om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø

Dokument 8:98 S (2018-2019), Innst. 275 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jorodd Asphjell, Martin Henriksen, Nina Sandberg, Torstein Tvedt Solberg Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 14.05.2019 Innst. 275 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø. Regjeringspartiene støtte ikke forslaget, og det ble dermed ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.05.2019

   Behandla i Stortinget: 21.05.2019