Representantforslag om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk

Dokument 8:96 S (2018-2019), Innst. 268 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad, Siv Mossleth Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 07.05.2019 Innst. 268 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Siv Mossleth, Geir Pollestad og Geir Adelsten Iversen om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. Mindretallforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2019

   Behandla i Stortinget: 28.05.2019