Representantforslag om forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter

Dokument 8:91 S (2018-2019), Innst. 267 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørnar Moxnes Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R) Tilråding levert 07.05.2019 Innst. 267 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter. Det ble fremsatt flere mindretallsforslag under behandlingen av saken, men ingen av forslagene oppnådde flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2019

   Behandla i Stortinget: 16.05.2019