Representantforslag om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden

Dokument 8:83 S (2018-2019), Innst. 257 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Petter Eide, Sheida Sangtarash, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 30.04.2019 Innst. 257 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Sheida Sangtarash om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.04.2019

   Behandla i Stortinget: 14.05.2019