Representantforslag om ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsarbeidet etter fregattulykken 8. november 2018

Dokument 8:76 S (2018-2019), Innst. 242 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anniken Huitfeldt, Leif Audun Sande, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 10.04.2019 Innst. 242 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen og Leif Audun Sande om ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsarbeidet etter fregattulykken 8. november 2018. Stortinget vedtok enstemmig å be regjeringen igangsette en ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsarbeidet etter fregattulykken. Gjennomgangen skal konkludere med en offentlig tilgjengelig rapport senest seks måneder etter at bergings- og hevingsarbeidet er fullført.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.04.2019

   Behandla i Stortinget: 07.05.2019